Nghành thủy lợi - Thủy điện
Cao Su Kỹ Thuật Thái Bình Dương là Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, chúng tôi nhận Sản xuất, Gia công theo yêu cầu các sản phẩm về cao su của quý khách hàng, với mong muốn góp phần nhằm hoàn thiện hơn các sản phẩm của Quý công ty. Hãy gửi cho chúng tôi thông tin về sản phẩm của quý vị để chúng tôi có cơ hội được chia sẻ một phần cùng Quý vị.