THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mã sản phẩm: 634
Tên sản phẩm: Đệm chống va LamDa
Lượt xem: 7720

Giới thiệu Đệm chống va LamDa

ứng dụng: sử dụng cho nghành đóng tàu - cầu cảng


Chi tiết Đệm chống va LamDa

Sản xuất tất cả các kích thước theo yêu cầu của khách hàng

Standard Size
Size Height (mm) Length(m)
LMD-250H 250 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
LMD-300H 300 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
LMD-350H 350 1.0 1.5 2.0 2.5
LMD-400H 400 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
LMD-500H 500 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
LMD-600H 600 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
LMD-800H 800 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
LMD-1000H 1000 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

SẢN PHẨM LIÊN QUAN