THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mã sản phẩm: 633
Tên sản phẩm: Khe co giãn
Lượt xem: 5217

Giới thiệu KHE CO GIẢN

Khe co giản dùng cho nghành cầu đường

Chi tiết KHE CO GIẢN

Sản phẩm chất lượng cao có:

- Phiếu kiểm định chất lượng của TT3

- Phiếu đăng ký câất lượng do Bộ GTVT cấp

- Phiếu kiểm nghiệm do viện  KHCN Bộ GTVT cấp


SẢN PHẨM LIÊN QUAN